פעילות עירונית של "תחנת רוח"

הפרס על שם הרצלינה יגר ז"ל

עיריית תל אביב יפו חברה למשפחת יגר, במטרה להנציח את שמה ופועלה החינוכי של הרצלינה, מורה ידועה בתל אביב-יפו, שחינכה דורות של תלמידים לאהבת השפה, הספרות והרוח. בכל שנה, "מרכז תחנת רוח" יעניק פרס לצוות הוראה מצטיין במקצועות הרוח והחברה בעיר, על הוראה משמעותית ויצירתית, הומניסטית וישראלית, ברוחה של הרצלינה יגר ז"ל.

-

הפרס על שם הרצלינה יגר ז"ל

כנס מורי הרוח והחברה של תל אביב-יפו

כנס מורי הרוח והחברה של תל אביב-יפו יתקיים השנה בתאריך ה-1.4.24 בשיתוף פעולה עם "רוח המקום": מרכז מנדל ללימודי רוח בקהילה ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל, באוניברסיטת ת"א. נושא הכנס השנה: לימודי רוח - בין הגלובלי, האוניברסלי והפרטיקולרי.

-

כנס מורי הרוח והחברה של תל אביב-יפו