ליווי בתי ספר ומורים
-
קהילת מובילי.ות הרוח של תל אביב יפו

"לדידי, יש בעבודת החינוך קסם מיוחד...

אתחיל במה שנראה בעיני עיקר: הדחף או הרצון לשתף. נראה לי שהמניע העיקרי של המחנך הוא התשוקה לשתף את חניכיו ב"תגליות" שלו, באוצרות הדעת וההתנסות שלו, כלומר במה שיפה וחשוב לו עצמו... האדם הוא יצור חברתי מטבעו. בין בני אדם ישנה קרבה טבעית ואפילו מידה מסוימת של סימפתיה, של רצון להתחבר, להתאחד, אם במחשבות אם במעשים. השותפות מחלצת את האדם מבדידותו. בעצם היא צד אחר של ידידות. בכל ידידות אמיתית יש דחף הדדי של הידידים לשתף את רעהו."

אהוד לוז

קהילת מובילי.ות הרוח של תל אביב יפו

קהילת מובילי.ות הרוח של תל אביב יפו

קהילה מקצועית בה משתתפים מובילי הרוח ורכזי המיומנויות בתיכוני העיר. בקהילה לומדים מורים מבתי ספר שונים והיא מהווה פלטפורמה לשיתוף ולמידה אודות סוגיות שונות.

בין הסוגיות שאנו עוסקים בהן: כיצד משלבים את המרחב העירוני בהוראת לימודי הרוח והחברה? מה היחס המתאים בין מיומנויות לידע בתחומים ההומניסטיים? כיצד לבנות רציונל לארגון הלמידה של ענף לימודי הרוח והחברה בבית הספר ועוד.

קהילת מובילי הרוח תשפ"ד - סילבוס וסדר מפגשים

קהילת מובילי הרוח תשפ"ג- סילבוס וסדר מפגשים