ידע ומשאבים
-
כלים לחלופות בהערכה
-
קישורים מועילים לחלופות בהערכה

"ניתן להגדיר חינוך כתהליך מתמשך של יצירת התנסות במטרה להעמיק ולהרחיב את התכנים החברתיים ולאפשר ליחיד, באותו זמן, לרכוש שליטה במתודות הדרושות."

ג'ון דיואי

קישורים מועילים לחלופות בהערכה

קישורים מועילים לחלופות בהערכה
משרד החינוך - הקטלוג החינוכי